Kontaktperson: Allan I. F. Tlf. 53 71 20 10 [email protected]

Forårets møder og begivenheder i Enhedslisten Furesø 2019

MØDER OG ARRANGEMENTER:
  • Mandag den 29. april kl. 18:30: Afdelingsmøde med bl.a. valg af delegerede til årsmødet

  • Mandag d. 6. maj: Offentligt EU-møde med Nikolaj Villumsen eller Eva Flyvholm

  • Tirsdag den 25. maj kl. 18:30: Afdelingsmøde med diskussion af hovedforslag til årsmødet

  • Fredag den 14. juni kl 18:00: Sommerfest med familie, venner og samarbejdspartnere

Vi arbejder desuden på at arrangere en offentlig paneldebat i samarbejde med Socialdemokratiet, SF og Alternativet, med folketingskandidater fra de fire partier. Mødedatoen fastlægges først når der er udskrevet folketingsvalg.

MF for Enhedslisten, Finn Sørensens, nytårstale

Enhedslisten med i budgetforlig i Furesø 2018

Enhedslisten FuresØ med i budgetforlig i Furesø kommune efteråret 2018.

Det er vi, fordi vi har fået fjernet en række besparelser på velfærdsområderne, sikret lokal- og kutymeaftale for medarbejdere i kommunen, fået fjernet besparelsen på lærerlønninger, tilført midler til daginstitutioner med børn med særlige behov, sikret skolerne en anstændig økonomi omkring inklusionsindsatsen, fået midler til demensområdet og fået midler til at gennemgå de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet  med henblik på. at tildele dem pension eller fleksjob.

Derudover har vi fået fjernet den foreslåede takststigning på FFO1 og FFO2 og fået 27 mio.kr.til nye investeringer i energirenoveringer, så vi kan fortsætte kampen om mindre udledning af CO2. Alt i alt er vi godt tilfredse med resultatet.

På næste medlemsmøde gennemgår vi processen om budgettet og indholdet i aftalen nærmere. 

Helle bliver i Borgmesterens pressemeddelelse om aftalen citeret for følgende: 

Enhedslisten er gået med i budgetforliget, fordi vi har fået fjernet en række besparelser og vi har lyttet til borgerne.  Blandt andet tilfører vi flere midler til inklusionsindsatsen. For os er det vigtigt, at der er en balance i budgettet, så velfærden også bliver udviklet. Især er vi glade for, at daginstitutioner med mange socialt udsatte børn får tilført ekstra midler, at demente og deres pårørende får tilført midler til bedre dagtilbud og aflastning for pårørende.  Sidst men ikke mindst bevarer vi ambitionerne indenfor grøn omstilling.

På vegne af Baggrundsgruppen

Anders og Helle

Finn Sørensen til Enhedslisten Furesøs sommerfest 15. juni 2018: Forbered jer på valg!

Gå til modstand mod “Nødvendighedens Politik”!

Finn Sørensen, folketingsmedlem for Enhedslisten gennem 7 år med arbejdsmarked og beskæftigelse som speciale, gæstede Enhedslisten Furesøs sommerfest 15. juni 2018.
Gå i gang med forberedelsen til folketingsvalg allerede nu! Landskontoret er klar! Det var et af hovedbudskaberne i Finn Sørensens tale, der opfordrede Enhedslisten til at støtte sig til de mange folkelige bevægelser, der er blomstret frem. De reformramte og fagbevægelserne er heldigvis nogle af dem, der er blevet rigtigt gode til at protestere og markere sig, sagde Finn Sørensen. Han pegede også på, at der er hårdt brug for det, for faktisk lagde Thorning-Schmidts regering (2011 – 2015) an til de mest massive angreb mod lønmodtagerne siden Anden Verdenskrig. Og den linje følger Løkke Rasmussens regering op!
Også blandt de unge mærker man en skærpet modstand mod det, som den nuværende regering kalder ”Nødvendighedens Politik”! De unge har fået nok af konkurrenceræset omkring uddannelser og lærlingepladser – og også ”uddannelsesloftet”, begrænsningen på, hvor meget man må uddanne sig, hænger dem ud af halsen, sagde Finn Sørensen. Gå ud og gør modstand – også i lokalsamfundet! Og lad folk se ansigter og stemmer på modstanden!