Anja Malmstrøm

Anja stillede op til Kommunalvalget for Enhedslisten FuresØ, 21. november 2017:

Anja Malmstrøm:

Jeg ønsker mere velfærd i Furesø kommune. Vi skal have flere varme hænder til vores ældre og i vores institutioner.
Furesø kommune skal være en tryg kommune at bo i. Det betyder, at vores børn skal have en tryg opvækst med nærværende voksne omkring sig. På skoleområdet skal vi have mere IT-undervisning med opdateret undervisningsmateriale og opdaterede IT-systemer.
Endelig mener jeg, at bevarelse af vores grønne områder, er en vigtig del af hele Furesøs fremtid. Vi har det hele lige i nærheden: Furesøbad, skovene og de store grønne plæner med mulighed for luftning af hunde.
Anja Malmstrøm er 46 år, og er uddannet all-round kontor assistent på Flyvestation Værløse. Anja har en søn på 12 år. I fritiden er hun aktiv med cykel- og gåture i naturen samt svømning. Anja hjælper desuden socialt udsatte med råd og vejledning.