Arbejdsudvalget i Enhedslisten Furesø

Arbejdsudvalget (AU):

Næste møder:

26. november kl. 19 hos Frede

 

Marts 2019 består Arbejdsudvalget af:

 

Allan I.F. Jensen (Kontaktperson): 53 71 20 10 furesoe@enhedslisten.dk

Bybækterrasserne 108 A
3520 Farum
5371 2010

Frede Thomsen (kasserer): frede.thomsen@yahoo.dk,

Hestetangsvej 39,

3520 Farum
6081 3858
frede.thomsen@yahoo.dk

 

Helle Vallentin (byrådssuppleant og Facebookansvarlig): hellevallentin@gmail.com

Lillevangsvej 3
3520 Farum
2343 4921
hellevallentin@gmail.com

 

Uffe Nissen (uddelings- og valgansvarlig):

peruffenissen@gmail.com

Birkhøjterrasserne 407 A

21 24 86 50

Allan E. Petersen: 20 53 11 71, (hjemmesideansvarlig)

Hesselbækpark 57

3520 Farum

helleallan@vip.cybercity.dk

 

Arbejdsudvalgets opgaver:

 

Kontaktpersonen og de på generalforsamlingen øvrige valgte til AU konstituerer sig på
første møde med valg af kasserer og sekretær. AU holder møde mindst 3 gange pr. halve
år. AU fastsætter selv en forretningsorden.

AU er at sammenligne med en bestyrelse, der varetager det daglige arbejde i partiafdelingen mellem generalforsamling og afdelingsmøder. Vi i AU står for:

  • Planlægning af aktiviteter (sommerfest, julekomsammen, studiekreds, panelmøder, aktioner mm.)
  • Udsendelse af relevante referater til medlemmer
  • Bookning af mødelokaler
  • Aktiviteter i forbindelse med valgkamp: pjecer, digitale medier, plakater mm.

Referater: Referat Fra AU Møde 30. April 2019

Referat fra AU-møde 6. august 2019: Referat Fra AU Møde 6. August 2019

Referat fra AU-møde 23. september 2019: Referat Fra AU Møde 23. September 2019

Referat fra AU-møde 22. oktober 2019: Referat Fra AU Mødet 22. Oktober 2019