Arbejdsudvalget i Enhedslisten Furesø

Arbejdsudvalget (AU):

Næste møder: (Alle møder afholdes hos Frede Thomsen, Hestetangsvej 39, 3520 Farum)

  • Mandag d. 11. maj 2020 kl. 19

 

 

Marts 2019 består Arbejdsudvalget af:

 

Allan I.F. Jensen (Kontaktperson): 53 71 20 10 furesoe@enhedslisten.dk

Bybækterrasserne 108 A
3520 Farum
5371 2010

Frede Thomsen (kasserer): frede.thomsen@yahoo.dk,

Hestetangsvej 39,

3520 Farum
6081 3858
frede.thomsen@yahoo.dk

 

Helle Vallentin (byrådssuppleant og Facebookansvarlig): hellevallentin@gmail.com

Lillevangsvej 3
3520 Farum
2343 4921
hellevallentin@gmail.com

 

Uffe Nissen (uddelings- og valgansvarlig):

peruffenissen@gmail.com

Birkhøjterrasserne 407 A

21 24 86 50

Allan E. Petersen: 20 53 11 71, (hjemmesideansvarlig)

Hesselbækpark 57

3520 Farum

helleallan@vip.cybercity.dk

 

Arbejdsudvalgets opgaver:

 

Kontaktpersonen og de på generalforsamlingen øvrige valgte til AU konstituerer sig på
første møde med valg af kasserer og sekretær. AU holder møde mindst 3 gange pr. halve
år. AU fastsætter selv en forretningsorden.

AU er at sammenligne med en bestyrelse, der varetager det daglige arbejde i partiafdelingen mellem generalforsamling og afdelingsmøder. Vi i AU står for:

  • Planlægning af aktiviteter (sommerfest, julekomsammen, studiekreds, panelmøder, aktioner mm.)
  • Udsendelse af relevante referater til medlemmer
  • Bookning af mødelokaler
  • Aktiviteter i forbindelse med valgkamp: pjecer, digitale medier, plakater mm.

Referater:

Referat Fra AU Møde 30. April 2019

Referat fra AU-møde 6. august 2019: Referat Fra AU Møde 6. August 2019

Referat fra AU-møde 23. september 2019: Referat Fra AU Møde 23. September 2019

Referat fra AU-møde 22. oktober 2019: Referat Fra AU Mødet 22. Oktober 2019

Referat Fra Arbejdsudvalgsmøde 7. Januar 2020

Referat Fra AU Møde 3. Februar 2020

Referat Fra AU Møde 9. Marts 2020

Brev fra AU til medlemmerne 20. april 2020: Brev Fra AU Til Medlemmer 20. April 2020

Referat Fra AU Møde 11. Maj 2020