Arbejdsudvalget i Enhedslisten Furesø

Arbejdsudvalget (AU):

I 2013 aftalte Arbejdsudvalget en intern arbejdsfordeling, der stadig er retningsgivende for arbejdet: AU Arbejdsopgavert 2013

AU-møder: Hos Rigmor, Nygårdsvej 15, 3520 Farum

AU-møderne ligger som altid en uges tid før de kommende afdelingsmøder, så vi kan aftale indkaldelse og programmer.

Marts 2024 består Arbejdsudvalget af:

Kontaktperson:
Niels Dragsted
Tlf 21480916
Mail:  [email protected]

Arbejdsudvalg:
Rigmor Jark, 51789146, [email protected]
Helle Vallentin, 23434921, [email protected]
Erik Boldsen, 60621672, [email protected]
Frederik Holm-Jørgensen, 22355163, [email protected]
Per Uffe Nissen, 21248650, [email protected]

Kasserer:
Frede Thomsen, 60813858, [email protected]

Revisor:
Øjvind Vilsholm, 20274465, [email protected]

Repræsentanter til RegionHovedstaden:
Jette Lyhne, 40756860, [email protected]
Rigmor Jark, 51789146. [email protected]
Suppleant:
Øjvind Vilsholm, 20274465, [email protected]

Delegerede til årsmøde 2024:
Øjvind Vilsholm, 20274465, [email protected]
Allan If Jensen, 53712010, [email protected]
Suppleant:
Allan E. Petersen, 20531171,
[email protected]
Ekstrasuppleant:
Frederik Holm-Jørgensen, 22355163, [email protected]

Hjemmeside:
Allan E. Petersen, 20531171,
[email protected]

 

 

 

Arbejdsudvalgets opgaver:

Kontaktpersonen og de på generalforsamlingen øvrige valgte til AU konstituerer sig på
første møde med valg af kasserer og sekretær. AU holder møde mindst 3 gange pr. halve
år. AU fastsætter selv en forretningsorden.

AU er at sammenligne med en bestyrelse, der varetager det daglige arbejde i partiafdelingen mellem generalforsamling og afdelingsmøder. Vi i AU står for:

  • Planlægning af aktiviteter (sommerfest, julekomsammen, studiekreds, panelmøder, aktioner mm.)
  • Udsendelse af relevante referater til medlemmer
  • Bookning af mødelokaler
  • Aktiviteter i forbindelse med valgkamp: pjecer, digitale medier, plakater mm.

Referater:

Referat Fra AU Møde 30. April 2019

Referat fra AU-møde 6. august 2019: Referat Fra AU Møde 6. August 2019

Referat fra AU-møde 23. september 2019: Referat Fra AU Møde 23. September 2019

Referat fra AU-møde 22. oktober 2019: Referat Fra AU Mødet 22. Oktober 2019

Referat Fra Arbejdsudvalgsmøde 7. Januar 2020

Referat Fra AU Møde 3. Februar 2020

Referat Fra AU Møde 9. Marts 2020

Brev fra AU til medlemmerne 20. april 2020: Brev Fra AU Til Medlemmer 20. April 2020

Referat Fra AU Møde 11. Maj 2020

Referat Fra AU Møde 15. Juni 2020

Referat fra AU-møde 10. august 2020:Referat Fra AU Møde 10. August 2020

Referat fra AU-møde 26. august 2020: Referat Fra AU Møde 26. August 2020

Referat fra AU-møde 21. september 2020: Referat Fra AU Møde 21. September 2020

Referat fra AU-møde 2. november 2020: Referat Fra AU Møde 2. November 2020

Referat Fra AU Møde 23. November 2020

Referat AU Møde 11. Januar 2021

Referat Fra AU Møde 4. Februar 2021

Referat Fra AU Mødet 8. Marts 2021

Referat Fra AU Møde 15. April 2021

Referat Fra AU Møde 12. Maj 2021

Referat Fra Møde I AU 7. Juni 2021

Referat Fra AU Mødet 9. August 2021

Referat Fra Møde I AU 11. Oktober 2021

Referat Fra AU Møde 1. November 2021

Referat Fra Møde I AU 29. November 2021

Referat Fra AU Møde 10. Januar 2022

Referat Fra AU Møde 7. Februar 2022

Referat Fra AU Møde 7. Marts 2022

Referat AU Møde 29. Marts 2022 290322

Referat AU Møde 3. Maj 2022

Referat Fra AU Møde 22. August 2022 Referat AU 220822[10949]

Referat Fra AU Møde 5. September 2022 AU 050922[11104]

Referat Af AU Møde 3.10. 22[11527]

ReferatAU291123

Referat AU 090424

 

Enhedslisten FuresØs bud på kommunens fremtidsmål 2021: Furesøs2030 Mål