Arbejdsudvalget i Enhedslisten Furesø

Arbejdsudvalget (AU):

I 2013 aftalte Arbejdsudvalget en intern arbejdsfordeling, der stadig er retningsgivende for arbejdet: AU Arbejdsopgavert 2013

Næste møder, foråret 2021: 

AU-møder (online indtil Coronaen har lagt sig, og vi får lov til at mødes hos Rigmor)

Torsdag d. 4/2 kl. 17

Mandag d. 8/3, kl. 17

Torsdag d. 15. april, kl. 17

Onsdag d. 12. maj, kl. 17

Mandag d. 7. juni, kl. 17

 

August 2020 består Arbejdsudvalget af:

 

Allan I.F. Jensen (Kontaktperson samt ansvarlig for bespisning mm): 53 71 20 10 furesoe@enhedslisten.dk

Bybækterrasserne 108 A
3520 Farum
5371 2010

 

Helle Vallentin (byrådssuppleant og Facebookansvarlig): hellevallentin@gmail.com

Lillevangsvej 3
3520 Farum
2343 4921
hellevallentin@gmail.com

 

Uffe Nissen (uddelings- og valgansvarlig):

peruffenissen@gmail.com

Birkhøjterrasserne 407 A

21 24 86 50

 

Rigmor Jark: Ansvarlig for referater fra afdelingsmøder

rjjark@hotmail.com

Nygårdsvej 15, 3520 Farum

Allan E. Petersen: 20 53 11 71, (sekretær og hjemmesideansvarlig)

Hesselbækpark 57

3520 Farum

helleallan@vip.cybercity.dk

 

Arbejdsudvalgets opgaver:

 

Kontaktpersonen og de på generalforsamlingen øvrige valgte til AU konstituerer sig på
første møde med valg af kasserer og sekretær. AU holder møde mindst 3 gange pr. halve
år. AU fastsætter selv en forretningsorden.

AU er at sammenligne med en bestyrelse, der varetager det daglige arbejde i partiafdelingen mellem generalforsamling og afdelingsmøder. Vi i AU står for:

  • Planlægning af aktiviteter (sommerfest, julekomsammen, studiekreds, panelmøder, aktioner mm.)
  • Udsendelse af relevante referater til medlemmer
  • Bookning af mødelokaler
  • Aktiviteter i forbindelse med valgkamp: pjecer, digitale medier, plakater mm.

Referater:

Referat Fra AU Møde 30. April 2019

Referat fra AU-møde 6. august 2019: Referat Fra AU Møde 6. August 2019

Referat fra AU-møde 23. september 2019: Referat Fra AU Møde 23. September 2019

Referat fra AU-møde 22. oktober 2019: Referat Fra AU Mødet 22. Oktober 2019

Referat Fra Arbejdsudvalgsmøde 7. Januar 2020

Referat Fra AU Møde 3. Februar 2020

Referat Fra AU Møde 9. Marts 2020

Brev fra AU til medlemmerne 20. april 2020: Brev Fra AU Til Medlemmer 20. April 2020

Referat Fra AU Møde 11. Maj 2020

Referat Fra AU Møde 15. Juni 2020

Referat fra AU-møde 10. august 2020:Referat Fra AU Møde 10. August 2020

Referat fra AU-møde 26. august 2020: Referat Fra AU Møde 26. August 2020

Referat fra AU-møde 21. september 2020: Referat Fra AU Møde 21. September 2020

Referat fra AU-møde 2. november 2020: Referat Fra AU Møde 2. November 2020

Referat Fra AU Møde 23. November 2020

 

Enhedslisten FuresØs bud på kommunens fremtidsmål 2021: Furesøs2030 Mål