Besøg hos Forlaget Marx 12. juni 2018

Besøg på Forlaget Marx, Degnestavnen 19, 2400 København NV www.https://forlagetmarx.dk/:

Eigil Nielsen og Allan E. Petersen fra Enhedslisten i henholdsvis Frederiksværk og Furesø var på besøg på det lille forlag i Københavns nordvest-kvarter tirsdag d. 12. juni 2018.
Forlaget Marx er et marxistisk forlag og boghandel stiftet af Socialistisk Standpunkt, nu Revolutionære Socialister. Forlaget står for udgivelsen af bøger og pjecer om marxisme, socialisme, klassekampens historie og lignende emner, samt for udgivelse af klassiske socialistiske skrifter.

Du kan læse en nærmere omtale af besøget på forlaget her:

Reportage Fra Møde I Degnestavnen 12. Juni 2018