EU-møde i Farum 6. maj 2019

Enhedslistens Jeppe Studtmund Andersen præsenterede Enhedslistens Europapolitik på et offentligt møde i Teatersalen i Farum Kulturhus, mandag d. 6. maj 2019. Mødet lededes af Enhedslisten Furesøs repræsentant i Folketinget, Øjvind Vilsholm.

Enhedslisten opstiller til EU-Parlamentet, fordi vi ønsker at styrke den socialistiske og grønne venstrefløj i Europa. Vi vil – i samarbejde med Europas grønne og røde partier – arbejde for lighedsskabende og bæredygtige løsninger på de store problemer, som verden står overfor: Klimaforandringer, de multinationale firmaers skatteunddragelse, forringelser af velfærdsstaten og flygtningekrisen.https://enhedslisten.dk/politikomraade/eu