Følg møderne i Furesø Byråd

http://www.furesoe.dk/Kommunen/DetPolitiskeLiv/PolitiskeReferaterOgDagsordener

Følg Enhedslistens Helle Vallentin og hendes byrådskollegaer. Furesø Byråd holder 12 ordinære møder i 2018. Møderne er offentlige, og du er derfor altid velkommen til at møde op på Furesø Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse. Byrådsmøderne foregår som hovedregel den sidste onsdag i måneden og starter kl. 18.
Mødedatoerne for byrådsmøder i 2018 er følgende:

Onsdag, den 31. januar
Onsdag, den 28. februar
Onsdag, den 21. marts
Onsdag, den 25. april
Onsdag, den 30. maj
Onsdag, den 27. juni
Onsdag, den 29. august
Onsdag, den 26. september
Onsdag, den 10. oktober (2. behandling af budget)
Onsdag, den 31. oktober
Onsdag, den 28. november
Onsdag, den 19. december