Øjvind Vilsholm er spidskandidat til kommunalvalget 2021

Øjvind Vilsholm igen spidskandidat for Enhedslisten

Ved næste års kommunalvalg bliver det igen Øjvind Vilsholm, der kommer til at stå øverst på Enhedslistens kandidatliste. Han blev nemlig enstemmigt valgt på Enhedslisten FuresØs afdelingsmøde torsdag aften 19. november 2020.

Øjvind Vilsholm er glad for genvalget og håber selvfølgelig, at han igen opnår valg til byrådet – og meget gerne med yderligere et rød-grønt medlem ved sin side:

– Der er i høj grad brug for Enhedslisten i Furesø Byråd. Velfærden er under konstant pres, så det er vigtigt, at vi har nogen, der står fast på, at vi skal have flere voksne i daginstitutionerne og flere hænder i ældreplejen, siger Øjvind Vilsholm.

Han peger desuden på, at der er brug for, at gøre noget ekstra for borgere med handicap:

– I det seneste budgetforlig lykkedes det at få øget bevillingen til den pulje, der er sat af til at gøre kommunens bygninger tilgængelige for handicappede borgere. Og de penge falder virkelig på et tørt sted, for der er desværre rigtig mange steder, hvor det er svært komme frem for gangbesværede borgere. Derudover skal vi især gøre mere for at sikre, at børn med forskellige udfordringer får bedre muligheder for at deltage i f.eks. fritidsaktiviteter. Og endelig skal vi gøre mere for at støtte familier med handicappede børn, så de kan få den hjælp, de har bruge for.

 

Vil kæmpe for natur og klima

Øjvind Vilsholm vil også fremover holde den grønne fane højt i Furesø Byråd.

– Selvom både klimakrisen og naturkrisen kradser, så er det en stadig kamp at holde miljøområdet fri af besparelser. For mig er det indlysende, at vi skal investere mere – ikke mindre – i den grønne omstilling. Vi bliver nødt til sikre den natur, vi har tilbage, og vi bliver nødt til at give arealer tilbage til naturen. Der skal være f.eks. færre græsplæner og flere blomsterenge. Vi er i gang på de kommunale arealer, men det er slet ikke nok. Vi må også have både borgere og erhvervsliv med om bord, påpeger Øjvind Vilsholm.

 

Han peger også på, at der forestår en stor opgave med at sikre co2-reduktoiner i Furesø Kommune.

– Vi er kommet et godt stykke i forhold til den kommunale virksomhed, men den kommunale co2-udledningen udgør desværre kun 5% af den samlede udledning i kommunen som geografisk område. Så det er nu, vi kommer til det, der virkelig betyder noget. En stor del afhænger selvfølgelig af, hvad Folketinget beslutter, men den kommunale indsat er bestemt ikke uvæsentlig, slutter Øjvind Vilsholm.

 

Enhedslisten vælger resten af sine kandidater til byrådet i foråret 2021.

 

Fakta

  • Øjvind Vilsholm har stået i spidsen for Enhedslisten ved alle kommunalvalg i Furesø Kommunes historie. Der bliver derfor 5. gang, han stiller op til byrådet.
  • Øjvind Vilsholm har siddet i byrådet fra 2006-9 og igen fra 2014. Enhedslisten opnåede ikke valg til byrådet ved valget i 2009, hvor antallet af byrådsmedlemmer blev sat ned fra 25 til 21.Ved
  • Ved valget i 2017 var Enhedslisten kun 60 stemmer fra at opnå 2 medlemmer at byrådet.