Støt Miljøpunkt Furesø

En gruppe af borgere arbejder lige nu på at etablere Miljøpunkt Furesø:

https://www.facebook.com/groups/2067698556841777/

Her er mødetidspunkter for Miljøpunkt Furesø. Kom og vær med! Mød initiativgruppen og deltag i dialogen om, hvad et miljøpunkt i Furesø kan og hvordan vi realiserer det.
Vi holder “åbent hus” følgende tre aftener:
Tirsdag 9.10. kl.19 i Satellitten, lokale 2, 1. sal, Værløse.
Torsdag 25.10. kl.19 i Satellitten, lok. 2, 1. sal, Værløse.
Torsdag 29.11 kl.19 i Satellitten, lok. 2, 1. sal, Værløse.

Et Miljøpunkt i Furesø skal være et videnscenter, en netværksdynamo, et mødested.
Et konkret sted, hvor alle borgere i Furesø Kommune kan være med til at fremme en bæredygtig udvikling. Hvor spørgsmål kan besvares, ideer udvikles, projektgrupper etableres. Hvor der er hjælp og inspiration til at finde samarbejdspartnere, finansiering og kompetencer. Hvor projekter og borgerinitiativer synliggøres, og netværk bygges.
Vores folder er på vej i trykken..men udkommer i dag digitalt!

Miljøpunkt Furesø