Eigil Nielsen om Oktoberrevolutionen i Rusland 1917

Som disposition til temamødet, “Hvad kan vi lære af den russiske revolution?”, 17. april 2018 i Værløse havde Eigil Nielsen udarbejdet dette:

Disposition til foredrag om
Oktoberrevolutionen

Hvorledes lykkedes det bolsjevikkerne under Lenins ledelse at gennemføre revolutionen? Drejede det sig om et kup, eller byggede revolutionen på en folkelig opbakning?

Hvilke tanker og forhåbninger lå der bag revolutionen hos Lenin? I hvilken udstrækning blev de realiseret?

Overvejelser over, om begivenhederne kunne have udviklet sig anderledes.

Her er Eigils litteraturliste til emnet: L I T T E R A T U R Om Den Russiske Revolution Fra Eigil April 2018

Og her er et klip fra temamødet: https://www.youtube.com/watch?v=IsVW0G1DB8A&feature=youtu.be

Eigil Manus 17. April 2018 Docx