Pelle Dragsted og Rune Lykkeberg på Bogforum 5. november 2022

Rune Lykkeberg og Pelle Dragsted på Bogmessen 5. november 2022 kl. 11 45

Rune Lykkeberg spurgte indledningsvist, hvad Piketty og hans bog betyder for Pelle Dragsted. Dragsted svarede, at det først og fremmest giver håb, når Piketty beskriver en proces, der er gået skævt, men stadig kan forandres og ledes på et nyt spor gennem en kollektiv indsats.

På mange parametre mente Pelle Dragsted, at han og Piketty havde samme udgangspunkt i ”En Kort Historie om Lighed” og ”Nordisk Socialisme”.

Rune Lykkeberg ville gerne ind på den danske politiske situation og det netop overståede valg. Det et hårdt arbejde at være politiker, sagde han med henvisning til Søren Pape, der blev personligt straffet i valgkampen. Vi skal være bedre til at værdsætte politikerne.

Pelle Dragsted kiggede på Pikettys forfatterskab: ”Kapitalen i det 21. Århundrede” handlede bl.a. om, sagde han, at krigene skabte den verden, vi kender i dag. ”En Kort Historie om Lighed” trækker linjen 250 år tilbage, så langt tilbage, så vi kan se, at vi også er en del af et fremskridt. Det er dejligt, at Piketty er så håbefuld og fx mener, at det kan lade sig gøre at sætte en stopper for, at aktionærerne skal bestemme alt. Ejendomsretten er noget, der kan gøres op med – og det skal vi gøre! Tingene kan laves om, men det kræver ideer og mobilisering og ændring af styrkeforhold.

Højrefløjen siger altid, at ”folk bare skal have lov at beholde” ”Deres egne penge”, men det er jo netop ikke deres egne! Venstrefløjen er blevet bedre og mere præcis i sin argumentation. Men vi mangler noget i styrke og mobilisering stadigvæk.

Rune Lykkeberg: Når selv Ursula von der Leyen taler om overdrevne profitter, så er vi dog nået langt. Man kan blot sammenholde hende med Eva Kjær Hansen, der i sin tid talte direkte imod lighed.

Rune Lykkeberg: Til hinder for ligheden er stadig, at landene er i konstant konkurrence for at tiltrække kapitalen. Det er ærgerligt, at den siddende regering ikke har nået at gøre noget mere ved uligheden. Man er kommet for sent til festen, men søger at løse problemet med uligheden gennem skat. Måske burde vi have valgkamp noget oftere, for socialdemokraterne ser ud til at blive mere socialdemokratiske i en valgkamp. Lykkeberg fandt i øvrigt, at det var en styrke ved Thomas Pikettys bog, at han heri førte diskussionen om lighed over på kønskamp, kolonialisme mm.

Pelle Dragsted: Vi må ikke underkende de partikulære identiteter. For eksempel er det vigtigt, at vi går skarpt imod volden overfor homoer i sportsklubbernes omklædningsrum.

Rune Lykkeberg: Vi må sørge for, at det bliver aktionærerne, der skal betale for kvindernes ligestilling. Og hvad med klimaet? Vi må ikke gøre klimakampen til en moraliseren. Vi skal gå efter de rigeste og ikke efter dem, der spiser en frikadelle! Naomi Klein har sagt det så rammende: Klimaforandringerne rammer primært de fattigste og svageste.

Pelle Dragsted: Thomas Piketty nævner Kina i sin bog. Kina kan økonomisk blive Vesten overlegen, men der er ikke noget attraktivt ved deres politiske system.

Pelle Dragsted: Vi er ikke så gode på venstrefløjen til at fejre sejre, men der er faktisk kommet flere røde tiltag på det seneste, fx indgrebet mod Blackstone, Arnepensionen mv. I de sidste tre år har venstrefløjen trods alt haft en vis indflydelse. Og for at slå det fast: Lars Løkke er højrefløjen! Man bør læse Moderaternes program, hvis man skulle være i tvivl. De er stærkt influeret af foreningen ”Bæredygtigt Landbrug” (hvilet er en eufemisme for det modsatte). Pelle Dragsted sluttede de tre kvarter med en opfordring til os om at engagere os i den pågående regeringsdannelse.