Gitte Lohse Aakjær om arbejdet i Kulturelt Samråd

12. februar 2018:

Gitte Lohse Aakjær er 62 år og medlem af Arbejdsudvalget i Enhedslisten Furesø. Desuden er hun netop blevet valgt til Enhedslistens Regionsledelse, der blandt andet forsyner de fire EL-regionsmedlemmer i Region Hovedstaden med informationer og baggrundsviden.
Gitte er uddannet pædagog, men har endvidere en bachelor i Voksenpædagogik. Og så har jeg to børn og to børnebørn, tilføjer hun. Egentlig er jeg født i Nykøbing F. og har boet i både Næstved og Ringsted, men siden 1976 har jeg haft hjemstavn her i Farum.

Desuden har hun, her ved indgangen til 2018, i 5 år siddet i bestyrelsen for Kulturelt Samråd i Furesø Kommune. Det er en vigtig socialistisk mærkesag at sikre borgernes mulighed for at være kreative og foreningsaktive. Kulturen er for folket og med folket! Men Kulturelt Samråd omfatter folk af forskellige observanser, og vi har rod i vidt forskellige aktiviteter, så vi snakker selvfølgelig ikke parti-politik på møderne!

Hvad er Kulturelt Samråd? Det er en paraplyorganisation for kulturelle foreninger, institutioner og grupper i kommunen. Man kan sige, at det er foreningernes talerør overfor kommunen. Her er alt, lige fra musik til historiske foreninger.

Hvad laver I? Vi er et bindeled mellem foreninger og kommune, og så har vi indflydelse på kommunens kulturelle enhedsplan. Vi har mindst otte møder om året, men der foregår en masse mellem møderne.

De vigtigste ting, vi arbejder med er:

– Lokalebookingen: http://booking.furesoe.dk/netinterbook/ Det er et stort gode, at vi ganske gratis kan låne foreningslokaler til møder, fester, foredrag og meget andet. Tænk bare på, hvor ofte vi låner Foreningslokalet i Farum Kulturhus! Den frie lokaleadgang er noget, Kulturelt Samråd og jeg kæmper for at bevare, for det er ikke en selvfølgelighed!
– Tilgængeligheden: Hvis man ikke selv er kørestolsbruger eller har et handicap, tænker man måske ikke så meget på det! Men det er vigtigt, at også mennesker med handicap kan deltage i foreningslivet. Vi har desværre et stort problem med Galaksen, der stadig er svært tilgængelig!
– Foreningsfestivalen, der afholdes én gang hvert år, er Kulturelt Samråds største udadvendte aktivitet. Her vises kommunens righoldige foreningsliv frem for borgerne, og det er tydeligt, at medlemstilgangen til foreningerne stiger, når der har været festival! Der er små 30 foreninger repræsenteret på festivalen, så der sker virkelig meget i Furesø! Masser af aktive borgere og mange sjove ting, man kan foretage sig!

Hvor mange er I i Kulturelt Samråd? Vi er rigtigt mange, for vi er jo talerør for en mængde mennesker, men i bestyrelsen er vi syv medlemmer og to suppleanter. Der er nyvalg hvert andet år, og selv er jeg netop blevet valgt til en ny periode. Jeg er valgbar, fordi jeg sidder i bestyrelsen for Danske Handicapforeninger i Furesø.

Er du frisk på at fortsætte arbejdet i Kulturelt Samråd? Ja, så absolut!

 

Allan E.P.