Nogle af Enhedslisten FuresØs kandidater til Kommunalvalget 21. november 2017

Her er nogle af vore kandidater og deres valgudtalelser op til Kommunalvalget 21. november 2017:

Præsentationen er hentet fra Enhedslisten Furesøs Facebookside